3
การเดินทาง
 
          พวกผู้คุมและคนขับรถม้าวิ่งตามโบนาด
          โบนาดพยายามวิ่งสุดชีวิต  เขาวิ่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่ได้ยินเสียงผู้ที่วิ่งตามมา
 
          "เรารอดแล้ว"  เขาหอบ  ยังไม่ทันที่เขาจะพักเหนื่อยก็มีเสียง  "นั่นไงนักโทษ"  โบนาดจึงออกวิ่งอีกครั้ง  เขาชนกับคนคนหนึ่งแล้วก็สลบไป

          โบนาดตื่นขึ้นเขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านมานานเท่าไรหลังจากสลบไป  แต่เขานอนอยู่บนหลังของชายผู้หนึ่ง  คงเป็นชายที่เขาชนกระมัง
 
          "ฟื้นแล้วหรอ"  ชายคนนั้นพูด
          "คุณเป็นใคร"
 
          "ข้ามีฉายาว่าใบไม้บิน  ข้ามาช่วยเจ้า  และทีนี้เจ้าก็บอกมาว่าจะไปไหนต่อ"  สิ้นเสียง  โบนาดก็นึกถึงกระดาษที่ชายแปลกหน้าให้มา
 
          "ท่านเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแม่น้ำห้าสาย"
 
          "แม่น้ำห้าสายหรอ"  "ก็อยู่ตรงหน้าเราไง"  โบนาดรีบลุกขึ้นมามอง
 
          "ในกระดาษบอกให้ตามสายที่ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง"
 
          "ในกระดาษหรอ"
 
          "เป็นกระดาษที่มีชายแปลกหน้าให้มาน่ะ"
 
          "แล้วเราจะตามสายไหนล่ะ"  ใบไม้บินสงสัย
 
          "ข้าว่าน่าจะตามสายที่ห้าก่อน  แล้วค่อยตามสายที่สี่ สาม สอง หนึ่ง"
 
          "ข้าว่าตามสายที่หนึ่งเลยดีกว่า"
 
          "ท่านว่าอย่างนั้นหรอ"  โบนาดไม่แน่ใจ
 
          "เชื่อข้าเถอะ"  ใบไม้บินยืนยัน   
 
          ทั้งสองจึงเลือกเดินตามแม่น้ำสายที่หนึ่ง  เมื่อทั้งสองเดินไปได้สักหนึ่งชั่วโมง  ใบไม้บินก็พูดขึ้นว่า
 
          "เจ้าเคยได้ยินเรื่องของวิธีการทำให้เมืองอยู่ในหนังสือไหม"

Comment

Comment:

Tweet