สาระคดี : ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร
 
 
 
     กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรามีชื่อยาวที่สุดในโลก ดังนี้
 
กรุงเทพมหานคร 
อมรรัตนโกสินทร์  
มหินทรายุธยา  
มหาดิลกภพ  
นพรัตนราชธานีบูรีรมย์  
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน  
อมรพิมานอวตารสถิต  
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
 
     แปลว่า
 
พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร
เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต
เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้
มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง
เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง
มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย
เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา
ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet