TWIN ตอนที่ 2 พระมารดา

posted on 06 Oct 2011 18:03 by kidsnovel
  TWIN ตอนที่ 2 พระมารดา
 
แม่ของ TW และ IN ราชินีของอาณาจักรนี้  ผู้คนต่างเรียกกันว่าพระมารดา
 
 
พระมารดาเป็นผู้ที่รักการอ่านหนังสือมาก 
 
จึงเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องเงียบๆเพียงลำพัง  กับหนังสือกองใหญ่
 
 
พระมารดาเป็นที่รักของประชาชนมาก 
 
เนื่องจากอาณาจักรนี้ไม่มีผู้ปกครองคนไหนนิสัยดีแม้แต่ผู้เดียว
 
พระมารดาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างของอาณาจักร
 
 
ประชาชนต่างเทิดทูน
 
 
พระมารดาจึงก่อตั้งอาณาจักรแห่งความสุข
 
อาณาจักรนี้อยู่ระหว่้างอาณาจักรของ TW และอาณาจักรของ IN
 
 
 
 
โปรดติดตามต่อตอนที่ 3

Comment

Comment:

Tweet